Održivo gospodarimo otpadom
u Novom Marofu i Ljubešćici

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Tiskovine


smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

Održivo gospodarimo otpadom u Novom Marofu i Ljubešćici

www.odvajamo.eu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Grada Novog Marofa.