Održivo gospodarimo otpadom
u Novom Marofu i Ljubešćici

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Otpad


Dostupni spremnici za miješani otpad i organizirani periodični odvoz glomaznog otpada danas nisu dovoljna mjera za održivo gospodarenje otpadom.

Zavirite li u vašu vreću otkriti ćete ostatke hrane, plastiku, staklo, tekstil i metal. Izmiješan i odložen, takav je otpad gotovo nemoguće ponovno razvrstati i na odlagalištima je najčešće prepušten raspadanju. Godinama i desetljećima u zrak ispušta otrovne plinove, cijedeći i razgrađujući se, truje tlo i podzemne vode te zagađuje ono što udišemo, pojedemo ili popijemo.

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

Održivo gospodarimo otpadom u Novom Marofu i Ljubešćici

www.odvajamo.eu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Grada Novog Marofa.