Održivo gospodarimo otpadom
u Novom Marofu i Ljubešćici

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Mobilne aplikacije


Saznaj najnovije vijesti, primaj obavijesti o rasporedu odvoza, podsjeti se i pregledaj kalendar odvoza otpada, zabavi se uz cool igricu, a sve to dostupno je na dlanu.

Preuzmi aplikaciju.

Upute za preuzimanje i korištenje aplikacije

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

Održivo gospodarimo otpadom u Novom Marofu i Ljubešćici

www.odvajamo.eu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Grada Novog Marofa.