Održivo gospodarimo otpadom
u Novom Marofu i Ljubešćici

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Miješani komunalni otpad


U spremnik za miješani komunalni otpad se odlaže:

 • vrećice iz usisavača
 • higijenski papir, vlažne maramice
 • zaprljani ili premazani voštani papir (npr. papirnati ubrusi, papir iz mesnice, papir za pečenje kolača)
 • računi iz dućana (termo papir)
 • indigo papir
 • naljepnice
 • filmovi, fotografije
 • ambalaža neprikladna za reciklažu (npr. višeslojne od plastike i aluminija, ambalaža za lijekove)
 • plastificirani i metalizirani papir (npr. ambalaža od slatkiša)
 • spužve, tapete
 • pelene, higijenski ulošci i vata
 • žarulje (obične)
 • porculan, keramika
 • ostaci termički obrađene hrane (meso, riba, kuhano povrće) i kosti
 • manje igračke
 • opušci, upaljači
 • britvice za brijanje
 • naočale
 • pijesak za životinje

U spremnik za miješani komunalni otpad se ne odlaže:

 • ambalaža od metala, stakla i plastike
 • Tetra Pak ambalaža za mlijeko i napitke
 • električni i elektronički uređaji (i pripadajući dodaci kao što su kablovi)
 • glomazni, metalni i građevinski otpad
 • opasni otpad (fluorescentne žarulje, štedne žarulje, lakovi, otapala, baterije i akumulatori)
 • tekući i polutekući otpad
 • žar i vrući pepeo
 • zemlja, kamenje, grane drveća i pokošena trava
 • lešine životinja

Imate nedoumice u koji se spremnik nešto odlaže? Pokušajte rješenje pronaći u tražilici otpada ili zatražite informaciju na [email protected]

Informacije o vremenu odvoza otpada pronađite ovdje.

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

Održivo gospodarimo otpadom u Novom Marofu i Ljubešćici

www.odvajamo.eu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Grada Novog Marofa.