Održivo gospodarimo otpadom
u Novom Marofu i Ljubešćici

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Metal


Odvojeno prikupljeni metal odložite u sivu vreću.

U sivu vreću se odlaže:

  • limenke
  • konzerve
  • metalni čepovi i poklopci

U sivu vreću se ne odlaže:

  • metalna ambalaža od dezodoransa i drugih sprejeva pod tlakom

Jedan od mnogih materijala koje koristimo u svakodnevnom životu je metal. Okruženi smo limenkama od alumija i čelika, električnim aparatima, priborom za pisanje i jelo, raznim namještajem i posuđem… vrijednom sirovinom koja pokvarena ili dotrajala obično završi na odlagalištu gdje se godinama razgrađuje zagađujući tlo, vodu i zrak.

Odvajanjem metala u posebne spremnike ili odvozom većih komada (perilice, sušilice, kuhala…) u dvorišta za reciklažu, omogućujemo njegovo ponovno
korištenje. Reciklirani otpadni metal tako se već danas koristi u gradnji cesta i mostova, od njega se izrađuju bicikli, automobili, avioni i vlakovi.

Recikliranjem jedne tone čelika štedimo 1136 kg željezne rude, 454 kg ugljena i 18 kg vapnenca.

Proizvodnja predmeta od recikliranog metala zahtijeva 17 puta manje energije nego proizvodnja istih predmeta od novoizrađenog metala.

S metalnim otpadom možete se i sami poigrati. Samo vam je mašta granica.

povratna naknada

Limenke od pića veće od 0,2 litre s oznakom povratne naknade možete predati u trgovini i dobiti povratnu naknadu od 0,5 kuna po limenci.

Reciklirani aluminij zahtjeva svega 5% energije koja je potrebna za proizvodnju novog, primarnog aluminija.

Imate nedoumice u koji se spremnik nešto odlaže? Pokušajte rješenje pronaći u tražilici otpada ili zatražite informaciju na [email protected]

Informacije o vremenu odvoza otpada pronađite ovdje.

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

Održivo gospodarimo otpadom u Novom Marofu i Ljubešćici

www.odvajamo.eu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Grada Novog Marofa.