Održivo gospodarimo otpadom
u Novom Marofu i Ljubešćici

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Medijsko oglašavanje


TV spot

Radijski spot

Radijske emisije

Tema: Kako smanjiti količine otpada i kako ponovo upotrijebiti predmete?
Tema: Recikliranje
Tema: Odvajanje otpada na kućnom pragu

Elektronski oglasi

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

Održivo gospodarimo otpadom u Novom Marofu i Ljubešćici

www.odvajamo.eu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Grada Novog Marofa.