Održivo gospodarimo otpadom
u Novom Marofu i Ljubešćici

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

EU projekt


Održivo gospodarimo otpadom u Novom Marofu i Ljubešćici

Referentni broj ugovora: KK.06.3.1.07.0014

Opis projekta

Projektom će se educirati i informirati 15.104 stanovnika u 4.559 kućanstva o održivom gospodarenju otpadom. Područje obuhvata su dvije jedinice lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji: Grad Novi Marof i Općina Ljubešćica.

Cilj projekta

Cilj projekta je informirati 100% stanovnika Grada Novog Marofa i Općine Ljubešćica o načinima postupanja otpadom koji dovode do smanjenja količine otpada odloženog na odlagališta kroz 5 obvezne i 8 preporučenih izobrazno-informativnih aktivnosti. Uz izobrazno informativne aktivnosti projekt uključuje aktivnosti promidžbe i vidljivosti i upravljanja projektom. Stečeno znanje građani će primijeniti pri promjeni svojih svakodnevnih životnih navika i usvojiti važnost odgovornog postupanja s otpadom u smislu održviog razvoja svojih lokalnih sredina.

Podaci o nositelju projekta

Grad Novi Marof
Trg hrvatske državnosti 1
42220 Novi Marof
www.novi-marof.hr

Kontakt osoba za provođenje projekta

Jurica Plantak
tel: +385 (0) 42 611 023
e-pošta: [email protected]

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta: 488.442,40 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 415.176,04 kuna (85%)
Trajanje projekta: 30. travnja 2018. – 30. travnja 2019. godine.

Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Grada Novog Marofa

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

Održivo gospodarimo otpadom u Novom Marofu i Ljubešćici

www.odvajamo.eu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Grada Novog Marofa.