Održivo gospodarimo otpadom
u Novom Marofu i Ljubešćici

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Električni i elektronički otpad


U svijetu se svake godine odlaže nevjerojatnih 20 do 50 tona EE otpada. Zabrinjavajuća je činjenica da se reciklira samo 12, 5 posto takvog otpada.

Elektronički i elektronski otpad proizvod je suvremenog čovjeka, klasificiran kao opasni otpad koji je važno odvojeno skladištiti u reciklažnom dvorištu.

EE otpad sadrži toksine koji se nalaze u starim baterijama, žaruljama, žicama, mobilnim telefonima, punjačima, računalima, televizorima, mikrovalnim pećnicama, klima uređajima…

Opasnosti za okoliš

1. Zagađenje zraka: Spaljivanje žica oslobađa ugljikovodike u atmosferi.

2. Zagađenje vode: Elektronski uređaji sadrže otrovne metale poput žive, olova i litija koji nepropisno odloženi zagađuju podzemne vode, ribnjake i  jezera. Takvi metali opasni su za sva živa bića.

3. Zagađenje tla: Teške metale biljke apsorbiraju iz tla i oni ulaze u prehrambeni lanac te mogu štetno utjecati na kožu, pluća, jetru, bubrege, živčani i reproduktivni sustav.

EE prijedlozi

  • Koristite punjive baterije čije je trajanje neograničeno. Zamislite samo koliko je to starih, jednokratnih baterija manje?
  • Prazne tonere možete odnijeti u trgovinu i ostvariti popust pri kupnji novih uložaka.
  • Elektroničke uređaje održavajte i popravljajte.
  • Podatke pohranjujte na mreži. Tako smanjujete potrebu za proizvodnjom novih uređaja za pohranu.
  • Staru elektroniku prodajte ili donirajte.
  • Uložite u ekološki prihvatljivu elektroniku.

smanji | ponovno upotrijebi | recikliraj

Održivo gospodarimo otpadom u Novom Marofu i Ljubešćici

www.odvajamo.eu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Grada Novog Marofa.